طالبان مدعی نابودی داعش در افغانستان شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

طالبان مدعی نابودی داعش در افغانستان شد

کشته شدن ۳ تروریست داعشی در درگیری با طالبان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

کشته شدن ۳ تروریست داعشی در درگیری با طالبان

حمل اسلحه در تاکسی ممنوع شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

حمل اسلحه در تاکسی ممنوع شد

کشته شدن ۴ عضو طالبان در کمین نیروهای مقاومت ننگرهار
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

کشته شدن ۴ عضو طالبان در کمین نیروهای مقاومت ننگرهار

مقام محلی طالبان در اثر انفجار بمب کشته شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

مقام محلی طالبان در اثر انفجار بمب کشته شد

دو انفجار در ننگرهار و کنر طالبان را هدف قرار داد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

دو انفجار در ننگرهار و کنر طالبان را هدف قرار داد

کشته شدن ۲ نیروی امنیتی در «جلال آباد» در اثر انفجار مین
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

کشته شدن ۲ نیروی امنیتی در «جلال آباد» در اثر انفجار مین