اخبار جدید اجتماعی و حوادث

یک باند سرقت از کتابخانه‌ها شناسایی و دستگیر شدند!