قرص هوشمند گلوکز روده را می سنجد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

قرص هوشمند گلوکز روده را می سنجد

فراخوان پذیرش در مرکز رشد پارک فناوری پردیس منتشر شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

فراخوان پذیرش در مرکز رشد پارک فناوری پردیس منتشر شد

نخستین سلفی ماموریت «آرتمیس یک» ثبت شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

نخستین سلفی ماموریت «آرتمیس یک» ثبت شد

تبدیل سیم ساده به نور شبیه لیزر ممکن شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تبدیل سیم ساده به نور شبیه لیزر ممکن شد

بسته بندی حافظ محیط زیست مواد با ابداع محققان ایرانی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

بسته بندی حافظ محیط زیست مواد با ابداع محققان ایرانی

رصد گرمایش و سرمایش زمین از ایستگاه فضایی بین المللی ممکن می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

رصد گرمایش و سرمایش زمین از ایستگاه فضایی بین المللی ممکن می شود

جهش تولید با مدیریت صادرات هوشمند مواد اولیه و محصولات شیمیایی به کمک راهکارهای نوین
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

جهش تولید با مدیریت صادرات هوشمند مواد اولیه و محصولات شیمیایی به کمک راهکارهای نوین

ناسا سپر گرمایی عظیم را آزمایش می کند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

ناسا سپر گرمایی عظیم را آزمایش می کند

پیشرفته ترین پای مصنوعی جهان ابداع شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

پیشرفته ترین پای مصنوعی جهان ابداع شد

کت استتار برای نامرئی شدن انسان ساخته می شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

کت استتار برای نامرئی شدن انسان ساخته می شود

نوبل پزشکی ۲۰۲۲ به محقق ژنوم انسان رسید
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

نوبل پزشکی ۲۰۲۲ به محقق ژنوم انسان رسید

هلی کوپتر مریخی حدود یک دقیقه پرواز کرد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

هلی کوپتر مریخی حدود یک دقیقه پرواز کرد

فراخوان تسلا برای ۱.۱ میلیون خودرو در آمریکا
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

فراخوان تسلا برای ۱.۱ میلیون خودرو در آمریکا

تامین امنیت غذای دریایی با فناوری ایرانی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تامین امنیت غذای دریایی با فناوری ایرانی

۴ قطب فناوری و نوآوری تخصصی ایجاد می‌شود
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

۴ قطب فناوری و نوآوری تخصصی ایجاد می‌شود

چین موشک هوا و آب می سازد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

چین موشک هوا و آب می سازد

گوگل دیگر «پیکسل بوک» نمی سازد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

گوگل دیگر «پیکسل بوک» نمی سازد

جعبه ای که به اندازه یک درخت در مریخ اکسیژن تولید می کند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

جعبه ای که به اندازه یک درخت در مریخ اکسیژن تولید می کند

نخستین موش کاملا مهندسی شده جهان در چین تولید شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

نخستین موش کاملا مهندسی شده جهان در چین تولید شد

ایجاد ۴۰ مزرعه کشاورزی الگوی نوآوری در کشور تا پایان سال
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

ایجاد ۴۰ مزرعه کشاورزی الگوی نوآوری در کشور تا پایان سال