برگزاری انتخابات زودهنگام بدون انعقاد پارلمان عراق میسر نیست
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

برگزاری انتخابات زودهنگام بدون انعقاد پارلمان عراق میسر نیست

واکنش نوری مالکی به درخواست انتخاباتی صدر
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

واکنش نوری مالکی به درخواست انتخاباتی صدر

دولت آتی عراق بدون حضور «المالکی» و «العامری» تشکیل نخواهد شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

دولت آتی عراق بدون حضور «المالکی» و «العامری» تشکیل نخواهد شد

تماس تلفنی مقتدی صدر با نوری المالکی
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

تماس تلفنی مقتدی صدر با نوری المالکی

ائتلاف شیعیان عراق منهای مالکی؛ حرف صدر به کرسی می‌نشیند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

ائتلاف شیعیان عراق منهای مالکی؛ حرف صدر به کرسی می‌نشیند

هیچ توافقی برای معرفی رئیس پارلمان عراق به دست نیامده است
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

هیچ توافقی برای معرفی رئیس پارلمان عراق به دست نیامده است

برای حفظ ثبات عراق به حکم دادگاه فدرال پایبندیم
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

برای حفظ ثبات عراق به حکم دادگاه فدرال پایبندیم

هدف برگزاری نشست مهم در منزل رئیس ائتلاف دولت قانون چیست؟
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

هدف برگزاری نشست مهم در منزل رئیس ائتلاف دولت قانون چیست؟

نوری مالکی از مخالفان نتایج انتخابات عراق حمایت کرد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

نوری مالکی از مخالفان نتایج انتخابات عراق حمایت کرد

مذاکرات خود برای تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمانی را آغاز می کنیم
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

مذاکرات خود برای تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمانی را آغاز می کنیم