امضای تفاهم نامه بین نیروی هوایی ارتش و دانشگاه صنعتی شریف
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

امضای تفاهم نامه بین نیروی هوایی ارتش و دانشگاه صنعتی شریف

بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش و رییس سازمان هواپیمایی کشور از آشیانه جمهوری اسلامی ایران
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش و رییس سازمان هواپیمایی کشور از آشیانه جمهوری اسلامی ایران

رصد و شناسایی شناورهای بیگانه در آب های بین المللی انجام شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

رصد و شناسایی شناورهای بیگانه در آب های بین المللی انجام شد

اجرای عملیات متحرک هوایی توسط نیروهای مخصوص تیپ ۲۲۳
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

اجرای عملیات متحرک هوایی توسط نیروهای مخصوص تیپ ۲۲۳

ساختمان تعمیرات و بازآماد دیسک و ترمز هواپیما افتتاح شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ساختمان تعمیرات و بازآماد دیسک و ترمز هواپیما افتتاح شد

امیر سرتیپ نصیرزاده:تکنولوژی‌های پیشرفته هوایی حاصل زیر ساخت‌های ایجاد شده توسط شهید ستاری است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

امیر سرتیپ نصیرزاده:تکنولوژی‌های پیشرفته هوایی حاصل زیر ساخت‌های ایجاد شده توسط شهید ستاری است