واحد شماره چهار نیروگاه بندرعباس وارد مدار تولید شد
اخبار جدید اقتصادی

واحد شماره چهار نیروگاه بندرعباس وارد مدار تولید شد

تولید بیش از 308میلیون کیلووات‌ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس
اخبار جدید اقتصادی

تولید بیش از 308میلیون کیلووات‌ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس

تولید بیش از 5 میلیارد و 400میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس
اخبار جدید اقتصادی

تولید بیش از 5 میلیارد و 400میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس

بومی سازی بیش از هزار و 800 قطعه تخصصی در نیروگاه بندرعباس
اخبار جدید اقتصادی

بومی سازی بیش از هزار و 800 قطعه تخصصی در نیروگاه بندرعباس

صرفه جویی 12 میلیارد ریالی با نصب ترانسمیترهای کنتور سوخت در نیروگاه بندرعباس
اخبار جدید اقتصادی

صرفه جویی 12 میلیارد ریالی با نصب ترانسمیترهای کنتور سوخت در نیروگاه بندرعباس

بلاستینگ تجهیزات توربین بخار نیروگاه بندرعباس برای پایداری در پیک تابستانی
اخبار جدید اقتصادی

بلاستینگ تجهیزات توربین بخار نیروگاه بندرعباس برای پایداری در پیک تابستانی

بومی سازی ۹۵ درصدی قطعات تخصصی در نیروگاه بندرعباس
اخبار جدید اقتصادی

بومی سازی ۹۵ درصدی قطعات تخصصی در نیروگاه بندرعباس

ساخت و بازسازی 1400 قطعه تخصصی در نیروگاه بندرعباس
اخبار جدید اقتصادی

ساخت و بازسازی 1400 قطعه تخصصی در نیروگاه بندرعباس

نقش آفرینی نیروگاه بندرعباس در پایداری و تامین برق شبکه سراسری
اخبار جدید اقتصادی

نقش آفرینی نیروگاه بندرعباس در پایداری و تامین برق شبکه سراسری

تولید 4 میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس
اخبار جدید اقتصادی

تولید 4 میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس

top