واحد شماره چهار نیروگاه بندرعباس وارد مدار تولید شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

واحد شماره چهار نیروگاه بندرعباس وارد مدار تولید شد

تولید بیش از 308میلیون کیلووات‌ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تولید بیش از 308میلیون کیلووات‌ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس

تولید بیش از 5 میلیارد و 400میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تولید بیش از 5 میلیارد و 400میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس

بومی سازی بیش از هزار و 800 قطعه تخصصی در نیروگاه بندرعباس
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بومی سازی بیش از هزار و 800 قطعه تخصصی در نیروگاه بندرعباس

صرفه جویی 12 میلیارد ریالی با نصب ترانسمیترهای کنتور سوخت در نیروگاه بندرعباس
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

صرفه جویی 12 میلیارد ریالی با نصب ترانسمیترهای کنتور سوخت در نیروگاه بندرعباس

بلاستینگ تجهیزات توربین بخار نیروگاه بندرعباس برای پایداری در پیک تابستانی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بلاستینگ تجهیزات توربین بخار نیروگاه بندرعباس برای پایداری در پیک تابستانی

بومی سازی ۹۵ درصدی قطعات تخصصی در نیروگاه بندرعباس
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بومی سازی ۹۵ درصدی قطعات تخصصی در نیروگاه بندرعباس

ساخت و بازسازی 1400 قطعه تخصصی در نیروگاه بندرعباس
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ساخت و بازسازی 1400 قطعه تخصصی در نیروگاه بندرعباس

نقش آفرینی نیروگاه بندرعباس در پایداری و تامین برق شبکه سراسری
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نقش آفرینی نیروگاه بندرعباس در پایداری و تامین برق شبکه سراسری

تولید 4 میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تولید 4 میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس