افزایش ۲.۵ درصدی ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش ۲.۵ درصدی ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی

ایران در زمینه ساخت نیروگاه حرارتی از توانایی بالایی برخوردار است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

ایران در زمینه ساخت نیروگاه حرارتی از توانایی بالایی برخوردار است

تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور ۹ درصد افزایش یافت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور ۹ درصد افزایش یافت

طرز طلب : افزایش بازدهی نیروگاه‌های ایران به ۴۰ درصد می رسد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

طرز طلب : افزایش بازدهی نیروگاه‌های ایران به ۴۰ درصد می رسد

دودابی نژاد: ۶۷ درصد برق نیروگاه حرارتی را بخش خصوصی تولید می کند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

دودابی نژاد: ۶۷ درصد برق نیروگاه حرارتی را بخش خصوصی تولید می کند

استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر یک ضرورت جدی است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر یک ضرورت جدی است

زمستان امسال در صورت محدودیت گاز با کمبود برق روبرو خواهیم شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

زمستان امسال در صورت محدودیت گاز با کمبود برق روبرو خواهیم شد

مجوز ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه به بخش صنعت صادر شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

مجوز ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه به بخش صنعت صادر شد

افزایش 14 درصدی تولید نیروگاه‌های حرارتی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش 14 درصدی تولید نیروگاه‌های حرارتی

۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات نیروگاه تاپایان برنامه ششم توسعه وارد مدار می شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات نیروگاه تاپایان برنامه ششم توسعه وارد مدار می شود