وزیر آموزش و پرورش : ۳۴ هزار نیرو استخدام می‌شوند
اخبار جدید اقتصادی

وزیر آموزش و پرورش : ۳۴ هزار نیرو استخدام می‌شوند

شدت یافتن بحران عقب ماندگی صنعت خودرو/ مدیران دولتی خودروسازی‌ها را ورشکسته می‌کنند؟
اخبار جدید اقتصادی

شدت یافتن بحران عقب ماندگی صنعت خودرو/ مدیران دولتی خودروسازی‌ها را ورشکسته می‌کنند؟

توجه به نیروی انسانی اولویت شرکت فرودگاه‌هاست
اخبار جدید اقتصادی

توجه به نیروی انسانی اولویت شرکت فرودگاه‌هاست

خبر مهم درباره استخدام در آموزش و پرورش
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

خبر مهم درباره استخدام در آموزش و پرورش

استخدام ذهنیت‌های مشابه شما را به جاده شکست می‌کشاند
اخبار جدید فناوری

استخدام ذهنیت‌های مشابه شما را به جاده شکست می‌کشاند

جزئیات مهم درباره استخدام نیروهای آموزش و پرورش
اخبار جدید فرهنگی

جزئیات مهم درباره استخدام نیروهای آموزش و پرورش

معضل دولتی: نیروی مازاد ناکارآمد
اخبار جدید گوناگون

معضل دولتی: نیروی مازاد ناکارآمد

تحقیق از گوگل درباره رفتار با کارمندان زن سیاهپوست
اخبار جدید فناوری

تحقیق از گوگل درباره رفتار با کارمندان زن سیاهپوست

باید برند شرکت ملی نفتکش احیاء شود
اخبار جدید اقتصادی

باید برند شرکت ملی نفتکش احیاء شود

وضعیت نامناسب ۷۸ درصد پروژه دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی
اخبار جدید اقتصادی

وضعیت نامناسب ۷۸ درصد پروژه دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی