سیاسی

رصد ناو هواپیمابر آیزنهاور توسط نیروی دریایی سپاه