امیر دریادار ایرانی: آخرین تجربیات علمی بر روی تجهیزات نداجا بکارگیری شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

امیر دریادار ایرانی: آخرین تجربیات علمی بر روی تجهیزات نداجا بکارگیری شد

درگیری ناوگروه ۸۳ ارتش با دزدان دریای سرخ
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

درگیری ناوگروه ۸۳ ارتش با دزدان دریای سرخ

کاردار یونان به وزارت امور خارجه احضار شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

کاردار یونان به وزارت امور خارجه احضار شد

هیچ کشوری جرأت نزدیک شدن به آب‌های سرزمین ما را ندارد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

هیچ کشوری جرأت نزدیک شدن به آب‌های سرزمین ما را ندارد

رزمایش «کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲» با حضور ایران، چین و روسیه برگزار می‌شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

رزمایش «کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲» با حضور ایران، چین و روسیه برگزار می‌شود

پیشرفت‌های نیروی دریایی ارتش به برکت نیروهای توانمند، شجاع وخلاق است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

پیشرفت‌های نیروی دریایی ارتش به برکت نیروهای توانمند، شجاع وخلاق است

امنیت خلیج فارس و دریای عمان برعهده کشورهای منطقه است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

امنیت خلیج فارس و دریای عمان برعهده کشورهای منطقه است

پیام ناجا در گرامی داشت روز نیروی دریایی ارتش
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

پیام ناجا در گرامی داشت روز نیروی دریایی ارتش

فرمانده نیروی دریایی ارتش: با اقتدار در عمق اقیانوس‌ها حضور داریم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

فرمانده نیروی دریایی ارتش: با اقتدار در عمق اقیانوس‌ها حضور داریم

برای تجهیز و پشتیبانی نیروهای مسلح از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

برای تجهیز و پشتیبانی نیروهای مسلح از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم

تبریک فرمانده نزاجا به امیر موسوی موفقیت ناو گروه 75 نیروی دریایی
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

تبریک فرمانده نزاجا به امیر موسوی موفقیت ناو گروه 75 نیروی دریایی

امروز اقیانوس هند هم برای ماموریت های ما کوچک است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

امروز اقیانوس هند هم برای ماموریت های ما کوچک است

تعامل بین‌ نیروهای دریایی ارتش و سپاه موجب هم افزایی قدرت خواهد شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

تعامل بین‌ نیروهای دریایی ارتش و سپاه موجب هم افزایی قدرت خواهد شد

دعوت رسمی نیروی دریایی ایران توسط پاکستان برای شرکت در رزمایش عمان
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

دعوت رسمی نیروی دریایی ایران توسط پاکستان برای شرکت در رزمایش عمان

پیام معاون رئیسی به فرمانده نیروی دریایی ارتش
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

پیام معاون رئیسی به فرمانده نیروی دریایی ارتش

انتخاب فرمانده جدید «نداجا» بر سطح امنیت آب‌های ایران خواهد افزود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

انتخاب فرمانده جدید «نداجا» بر سطح امنیت آب‌های ایران خواهد افزود

آیت الله رئیسی انتصاب فرمانده جدید نیروی دریایی ارتش را تبریک گفت
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

آیت الله رئیسی انتصاب فرمانده جدید نیروی دریایی ارتش را تبریک گفت

خوشحالی جامعه اهل سنت ایران از انتصاب امیر «شهرام ایرانی»
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

خوشحالی جامعه اهل سنت ایران از انتصاب امیر «شهرام ایرانی»

پیام تبریک وزیر ارشاد به فرمانده جدید نیروی دریایی
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

پیام تبریک وزیر ارشاد به فرمانده جدید نیروی دریایی

ضرورت افزایش همکاری مشترک سایپا با نیروی دریایی ارتش
اخبار جدید خودرو ">اخبار جدید خودرو ">اخبار جدید خودرو

ضرورت افزایش همکاری مشترک سایپا با نیروی دریایی ارتش