چند رسانه ای , سیاسی

عکس‌های ویژه نیروی سپاه در نقطه صفر مرزی