اخبار جدید سیاسی

جنگنده سوخو ۲۲ نیروی هوافضای سپاه به علت نقص فنی سقوط کرد