اخبار جدید هرات

ویدئو | طالبان به مرز ایران رسید| حضور نیروهای طالبان در گمرک مرزی اسلام قلعه و پناه آوردن نیروهای افغانستان به خاک ایران

ویدئو | طالبان به مرز ایران رسید| حضور نیروهای طالبان در گمرک مرزی اسلام قلعه و پناه آوردن نیروهای افغانستان به خاک ایران

ایران برق وارداتی هرات را قطع می‌کند

ایران برق وارداتی هرات را قطع می‌کند