اخبار جدید هرمزگان، مقصد چهاردهمین سفر استانی رییس‌جمهور