چاپ مقاله در نشریات خارجی تا ۵ سال آینده پولی می شود
اخبار جدید فناوری

چاپ مقاله در نشریات خارجی تا ۵ سال آینده پولی می شود

فقدان انگیزه دانشگاهیان در تجاری‌سازی علم/ماموریت‌ها تغییر یابد
اخبار جدید فناوری

فقدان انگیزه دانشگاهیان در تجاری‌سازی علم/ماموریت‌ها تغییر یابد

فعالیت‌های پژوهشی مدیریت شهری پایتخت توسط بسیج توسعه می‌یابد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

فعالیت‌های پژوهشی مدیریت شهری پایتخت توسط بسیج توسعه می‌یابد

حوزه زیست فناوری از خروج یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز جلوگیری کرد
اخبار جدید گوناگون

حوزه زیست فناوری از خروج یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز جلوگیری کرد

ایجاد تحول عظیم درمجموعه انتظامی کشور با تصویب طرح جامع ساختار
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ایجاد تحول عظیم درمجموعه انتظامی کشور با تصویب طرح جامع ساختار

تجاری‌سازی علم در کشور انجام نشده است
اخبار جدید فناوری

تجاری‌سازی علم در کشور انجام نشده است

بودجه پژوهش سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد داشت؟
اخبار جدید اقتصادی

بودجه پژوهش سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد داشت؟

دختران امروز علم و هوشمندی را درکنارهم دارند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دختران امروز علم و هوشمندی را درکنارهم دارند

هفته پژوهش با شعار «پژوهش و فناوری؛ پشتیبان تولید» برگزار می شود
اخبار جدید فناوری

هفته پژوهش با شعار «پژوهش و فناوری؛ پشتیبان تولید» برگزار می شود

top