بیش از یک میلیون دُز واکسن دیگر وارد کشور شد
اخبار جدید پزشکی

بیش از یک میلیون دُز واکسن دیگر وارد کشور شد

۴۴۴ هزار دوز واکسن کرونا وارد کشور شد
اخبار جدید پزشکی

۴۴۴ هزار دوز واکسن کرونا وارد کشور شد

یک میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور شد
اخبار جدید پزشکی

یک میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور شد

پایش ۳۹۰ هزار نفر در مبادی مرزی کشور
اخبار جدید پزشکی

پایش ۳۹۰ هزار نفر در مبادی مرزی کشور

واردات ۲ میلیونی واکسن کرونا کامل شد
اخبار جدید پزشکی

واردات ۲ میلیونی واکسن کرونا کامل شد

ورود ۲ میلیون دوز واکسن به کشور تا چند روز آینده
اخبار جدید پزشکی

ورود ۲ میلیون دوز واکسن به کشور تا چند روز آینده

پایش و کنترل بهداشتی بیش از ۳۶۳ هزار مسافر در مبادی مرزی کشور
اخبار جدید پزشکی

پایش و کنترل بهداشتی بیش از ۳۶۳ هزار مسافر در مبادی مرزی کشور

هلال احمر حتی در پرداخت حقوق کارکنان هم دچار کمبود اعتبارات است
اخبار جدید پزشکی

هلال احمر حتی در پرداخت حقوق کارکنان هم دچار کمبود اعتبارات است

آمادگی هلال احمر برای خدمت رسانی به حجاج و زائران اربعین
اخبار جدید پزشکی

آمادگی هلال احمر برای خدمت رسانی به حجاج و زائران اربعین

محصول پیش‌بینی ریسک‌های آب و هوایی بومی شد
اخبار جدید فناوری

محصول پیش‌بینی ریسک‌های آب و هوایی بومی شد