هوای «قابل قبول» به تهران بازگشت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای «قابل قبول» به تهران بازگشت

تنفس هوای قابل قبول در پایتخت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تنفس هوای قابل قبول در پایتخت

تداوم تنفس هوای مطلوب در پایتخت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تداوم تنفس هوای مطلوب در پایتخت

کاهش غلظت ذرات معلق در هوای تهران طی امروز و فردا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کاهش غلظت ذرات معلق در هوای تهران طی امروز و فردا

تنفس هوای مطلوب در پایتخت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

هوای تهران در شرایط قابل قبول
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای تهران در شرایط قابل قبول

کیفیت هوای قابل قبول هوای تهران طی امروز
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کیفیت هوای قابل قبول هوای تهران طی امروز

کاهش کیفیت هوای تهران در پی خیزش گرد و خاک
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کاهش کیفیت هوای تهران در پی خیزش گرد و خاک

کاهش دمای تهران/ هوای پایتخت در محدوده قابل قبول
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کاهش دمای تهران/ هوای پایتخت در محدوده قابل قبول

افزایش نسبی دمای تهران از فردا/ کیفیت ناسالم هوای پایتخت برای گروه حساس طی امروز
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

افزایش نسبی دمای تهران از فردا/ کیفیت ناسالم هوای پایتخت برای گروه حساس طی امروز

در نخستین روز شهریور؛ کاهش دمای تهران و افزایش غلظت «ازن» در ‌پایتخت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

در نخستین روز شهریور؛ کاهش دمای تهران و افزایش غلظت «ازن» در ‌پایتخت

وزش باد نسبتا شدید در استان تهران/ هوای مناطق پرتردد پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وزش باد نسبتا شدید در استان تهران/ هوای مناطق پرتردد پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم می‌شود

وزش باد در استان تهران/ تداوم هوای قابل قبول در ‌پایتخت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وزش باد در استان تهران/ تداوم هوای قابل قبول در ‌پایتخت

وزش باد نسبتا شدید در تهران/ کیفیت هوای پایتخت در محدوده قابل قبول
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وزش باد نسبتا شدید در تهران/ کیفیت هوای پایتخت در محدوده قابل قبول

سهم ناچیز تهرانی‌ها از هوای پاک در بهار ۱۴۰۰
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سهم ناچیز تهرانی‌ها از هوای پاک در بهار ۱۴۰۰

وزش باد نسبتا شدید درتهران/ کاهش نسبی کیفیت هوای ‌پایتخت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وزش باد نسبتا شدید درتهران/ کاهش نسبی کیفیت هوای ‌پایتخت

تداوم روند افزایش نسبی دمای تهران/ افزایش غلظت «ازن» در ‌پایتخت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تداوم روند افزایش نسبی دمای تهران/ افزایش غلظت «ازن» در ‌پایتخت

تداوم تنفس هوای قابل قبول ‌در پایتخت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تداوم تنفس هوای قابل قبول ‌در پایتخت

تداوم تنفس هوای «مطلوب» در ‌پایتخت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تداوم تنفس هوای «مطلوب» در ‌پایتخت

کیفیت هوای تهران «قابل قبول» است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کیفیت هوای تهران «قابل قبول» است