هوای اصفهان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اصفهان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم است

هوای اصفهان بر مدار نارنجی/ ۲ ایستگاه کیفی هوا فعال است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اصفهان بر مدار نارنجی/ ۲ ایستگاه کیفی هوا فعال است

هوای اصفهان بر مدار قرمز و ناسالم برای عموم/ ۱۱ ایستگاه کیفی هوا خاموش است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اصفهان بر مدار قرمز و ناسالم برای عموم/ ۱۱ ایستگاه کیفی هوا خاموش است

ثبت دومین روز هوای آلوده در اصفهان/ ۴ ایستگاه فعال در وضعیت قرمز و نارنجی است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ثبت دومین روز هوای آلوده در اصفهان/ ۴ ایستگاه فعال در وضعیت قرمز و نارنجی است

تداوم افزایش غلظت آلاینده‌ها تا پایان امسال/ مازوت نسوزانده‌ایم
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تداوم افزایش غلظت آلاینده‌ها تا پایان امسال/ مازوت نسوزانده‌ایم

هوای اصفهان با ۳ ایستگاه فعال، ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اصفهان با ۳ ایستگاه فعال، ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد

هوای اصفهان برای سومین روز متوالی با ۱۴ ایستگاه خاموش ناسالم است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اصفهان برای سومین روز متوالی با ۱۴ ایستگاه خاموش ناسالم است

شاخص آلودگی هوای مناطق تهران امروز ۲۰ مهر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شاخص آلودگی هوای مناطق تهران امروز ۲۰ مهر

تداوم هوای ناسالم در اصفهان/ ایستگاه کاوه و انقلاب در وضعیت قرمز
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تداوم هوای ناسالم در اصفهان/ ایستگاه کاوه و انقلاب در وضعیت قرمز

هوای اصفهان ناسالم برای گروه‌های حساس/۳ ایستگاه در وضعیت قرمز
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هوای اصفهان ناسالم برای گروه‌های حساس/۳ ایستگاه در وضعیت قرمز