تجهیز ۷۹ بیمارستان جدیدالاحداث و ۱۵ بلوک زایمان
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

تجهیز ۷۹ بیمارستان جدیدالاحداث و ۱۵ بلوک زایمان

تجهیز بیمارستان و درمان رایگان بیماران مبتلا به سرطان
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

تجهیز بیمارستان و درمان رایگان بیماران مبتلا به سرطان

ایران از واردات سر سوزن و سُرنگ بی نیاز است
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

ایران از واردات سر سوزن و سُرنگ بی نیاز است

رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ابقا شد
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ابقا شد

فرصت یک ماهه برای تامین بودجه خرید پروتز شنوایی
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

فرصت یک ماهه برای تامین بودجه خرید پروتز شنوایی

دستگاه سی تی اسکن گچساران مجدد راه اندازی شد
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

دستگاه سی تی اسکن گچساران مجدد راه اندازی شد

سالانه سکوت ۱۲۰۰ کودک ناشنوا در کشور می شکند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

سالانه سکوت ۱۲۰۰ کودک ناشنوا در کشور می شکند

خرید ۵۰ دستگاه اکسیژن ساز تولید داخل برای بیمارستان های کرونایی
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

خرید ۵۰ دستگاه اکسیژن ساز تولید داخل برای بیمارستان های کرونایی

کاهش هزینه های بیمارستانی با بازچرخانی ۱۴۵۲ دستگاه پزشکی
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

کاهش هزینه های بیمارستانی با بازچرخانی ۱۴۵۲ دستگاه پزشکی

توزیع ۴۰۰ دستگاه ونتیلاتور در بیمارستان های تهران
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

توزیع ۴۰۰ دستگاه ونتیلاتور در بیمارستان های تهران

سالانه ۱۲۰۰ کودک در کشور نیازمند کاشت حلزون هستند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

سالانه ۱۲۰۰ کودک در کشور نیازمند کاشت حلزون هستند