"هیچ واحد تولیدی را تملیک نکردیم"
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

"هیچ واحد تولیدی را تملیک نکردیم"

تولیدکنندگان نباید در تامین مواد اولیه معطل بمانند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تولیدکنندگان نباید در تامین مواد اولیه معطل بمانند

صادرات ۱۰ ماهه قم از ۲۳۲ میلیون دلار فراتر رفت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

صادرات ۱۰ ماهه قم از ۲۳۲ میلیون دلار فراتر رفت

هیچ بانکی حق تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

هیچ بانکی حق تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارد

مشکلات کارآفرینان به جد پیگیری می‌شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

مشکلات کارآفرینان به جد پیگیری می‌شود

کدام صنایع کرمان دوباره جان گرفتند؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کدام صنایع کرمان دوباره جان گرفتند؟

نیازهای رونق صنایع سمنان در سفر دولت سیزدهم از زبان صنعتگران
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نیازهای رونق صنایع سمنان در سفر دولت سیزدهم از زبان صنعتگران

احیا ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد تا پایان سال
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

احیا ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد تا پایان سال