آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در ایران یکشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۱
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در ایران یکشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۱

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در ایران (یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱)
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در ایران (یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱)

واردات واکسن کرونا برای دوز چهارم محدود خواهد بود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

واردات واکسن کرونا برای دوز چهارم محدود خواهد بود

بیش از ۳.۷میلیون دوز واکسن آسترازنکا ترخیص شد
اخبار جدید اقتصادی

بیش از ۳.۷میلیون دوز واکسن آسترازنکا ترخیص شد

پاسخ سازمان غذا و دارو به حواشی واکسن‌های وارداتی کرونا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پاسخ سازمان غذا و دارو به حواشی واکسن‌های وارداتی کرونا

۲۱.۸۳ درصد افراد بالای ۱۸ سال دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۲۱.۸۳ درصد افراد بالای ۱۸ سال دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند

از هر نوع واکسن کرونا چند دز وارد شده است؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

از هر نوع واکسن کرونا چند دز وارد شده است؟

دوز سوم واکسن کرونا؛ شاه کلید مبارزه با «اومیکرون»  
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دوز سوم واکسن کرونا؛ شاه کلید مبارزه با «اومیکرون»  

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا ایران ۱۱ آذر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا ایران ۱۱ آذر

آیا واکسن نزده‌ها به کرونا مبتلا می‌شوند؟  
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آیا واکسن نزده‌ها به کرونا مبتلا می‌شوند؟  

top