جنگندهای ارتش چین وارد آسمان تایوان شدند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جنگندهای ارتش چین وارد آسمان تایوان شدند

چین: موضوع فلسطین باید به رأس تحولات بین المللی بازگردد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

چین: موضوع فلسطین باید به رأس تحولات بین المللی بازگردد

با دیدگاه های چین موافق هستیم
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

با دیدگاه های چین موافق هستیم

دیدار و گفتگوی وزرای خارجه چین و پاکستان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

دیدار و گفتگوی وزرای خارجه چین و پاکستان

وانگ ئی: مایل به همکاری با طرح پیشنهادی آمریکا هستیم
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

وانگ ئی: مایل به همکاری با طرح پیشنهادی آمریکا هستیم

پکن: با تحریم های یکجانبه علیه ایران مخالفیم
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

پکن: با تحریم های یکجانبه علیه ایران مخالفیم

آمریکا «بهای غیر قابل تحملی» را خواهد پرداخت
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

آمریکا «بهای غیر قابل تحملی» را خواهد پرداخت

پکن: واهمه ای از رویارویی با واشنگتن نداریم
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

پکن: واهمه ای از رویارویی با واشنگتن نداریم

دخالت رژیم آمریکا در امور داخلی چین محکوم است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

دخالت رژیم آمریکا در امور داخلی چین محکوم است

وانگ ئی: از طالبان انتظار حکومتی فراگیر داریم
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

وانگ ئی: از طالبان انتظار حکومتی فراگیر داریم

وانگ ئی با هیئت طالبان دیدار می کند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

وانگ ئی با هیئت طالبان دیدار می کند