فایزر و بیونتک برای نقض پتنت در تولید واکسن ضدکرونا متهم شدند
اخبار جدید فناوری

فایزر و بیونتک برای نقض پتنت در تولید واکسن ضدکرونا متهم شدند

روایت متخصص واکسن از پشت پرده خیانت کمپانی «فایزر»/ فناوری mRNA برای درمان سرطان بود نه ساخت واکسن!
اخبار جدید بین الملل

روایت متخصص واکسن از پشت پرده خیانت کمپانی «فایزر»/ فناوری mRNA برای درمان سرطان بود نه ساخت واکسن!

پس از 2 سال کشمکش، تقلب شرکت آمریکایی فایزر فاش شد
اخبار جدید گوناگون

پس از 2 سال کشمکش، تقلب شرکت آمریکایی فایزر فاش شد

کسانی که عوارض واکسن دارند می توانند شکایت کنند
اخبار جدید بین الملل

کسانی که عوارض واکسن دارند می توانند شکایت کنند

جولان اومیکرون درآمریکا ادامه دارد
اخبار جدید بین الملل

جولان اومیکرون درآمریکا ادامه دارد

واکسن کرونا بر کودکان بی‌تاثیر است
اخبار جدید بین الملل

واکسن کرونا بر کودکان بی‌تاثیر است

غرامت به قربانیان واکسن
اخبار جدید گوناگون

غرامت به قربانیان واکسن

قراردادهای محرمانه واکسن فایزر و پیامک‌های رئیس کمیسیون اروپا به مدیر فایزر دردسرساز شد
اخبار جدید گوناگون

قراردادهای محرمانه واکسن فایزر و پیامک‌های رئیس کمیسیون اروپا به مدیر فایزر دردسرساز شد

ناتوانی واکسن فایزر در برابر سویه امیکرون
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ناتوانی واکسن فایزر در برابر سویه امیکرون

اسناد محرمانه واکسن فایزر به سرقت رفت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اسناد محرمانه واکسن فایزر به سرقت رفت

top