پس از 2 سال کشمکش، تقلب شرکت آمریکایی فایزر فاش شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

پس از 2 سال کشمکش، تقلب شرکت آمریکایی فایزر فاش شد

جولان اومیکرون درآمریکا ادامه دارد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جولان اومیکرون درآمریکا ادامه دارد

لزوم تزریق دوز چهارم واکسن کرونا برای گروه‌های خاص
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

لزوم تزریق دوز چهارم واکسن کرونا برای گروه‌های خاص

ژاپن واکسن مدرنا را برای دُز تقویتی تائید کرد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ژاپن واکسن مدرنا را برای دُز تقویتی تائید کرد

همه بزرگسالان واجد شرایط دریافت دز تقویت کننده واکسن کرونا هستند
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

همه بزرگسالان واجد شرایط دریافت دز تقویت کننده واکسن کرونا هستند

دز تقویت کننده واکسن مدرنا تایید شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

دز تقویت کننده واکسن مدرنا تایید شد

ماهیت آلودگی واکسن مدرنا در ژاپن مشخص شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ماهیت آلودگی واکسن مدرنا در ژاپن مشخص شد

ژاپن صدها هزار دُز واکسن آلوده کرونا را از رده خارج کرد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

ژاپن صدها هزار دُز واکسن آلوده کرونا را از رده خارج کرد

کشف یک ویال واکسن مدرنای آلوده در ژاپن
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کشف یک ویال واکسن مدرنای آلوده در ژاپن

تزریق واکسن مدرنا در ژاپن متوقف شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

تزریق واکسن مدرنا در ژاپن متوقف شد

مشاهده آلودگی جدید در واکسن های مدرنا در ژاپن
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مشاهده آلودگی جدید در واکسن های مدرنا در ژاپن

فوت دو دریافت کننده واکسن کرونا مدرنا در ژاپن
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

فوت دو دریافت کننده واکسن کرونا مدرنا در ژاپن

رابطه مستقیم اثربخشی و قیمت واکسن کرونا
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

رابطه مستقیم اثربخشی و قیمت واکسن کرونا

فایزر و مدرنا غیر از تولید آمریکا وانگلیس قابل خرید هستند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

فایزر و مدرنا غیر از تولید آمریکا وانگلیس قابل خرید هستند

واریانت لامبدا در حال تبدیل شدن به تهدید جدی جهانی است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

واریانت لامبدا در حال تبدیل شدن به تهدید جدی جهانی است

واکسن کرونا فایزر و مادرنا گران شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

واکسن کرونا فایزر و مادرنا گران شد

بررسی فواید و عوارض جانبی واکسن‌های mRNA
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

بررسی فواید و عوارض جانبی واکسن‌های mRNA

کدام نوع واکسن در برابر تمامی جهش‌های کروناویروس کارایی دارد؟
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

کدام نوع واکسن در برابر تمامی جهش‌های کروناویروس کارایی دارد؟

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا جهان دوم تیر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا جهان دوم تیر

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا جهان ۲۳ خرداد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا جهان ۲۳ خرداد