اخبار جدید واکسن کرونای ایرانی

آغاز تزریق واکسن فخرا به ۵۰۰ داوطلب تهرانی در فاز دوم + نحوه شرکت در تست انسانی

آغاز تزریق واکسن فخرا به ۵۰۰ داوطلب تهرانی در فاز دوم + نحوه شرکت در تست انسانی

سردار دهقان: نیازی به دعوا و هیاهو برای واکسن نیست؛ هم می‌خریم هم می‌سازیم

سردار دهقان: نیازی به دعوا و هیاهو برای واکسن نیست؛ هم می‌خریم هم می‌سازیم

ایران واکسن کرونا می‌سازد؟ / «یخچال ندارید، می‌خواهید واکسن بسازید؟»

ایران واکسن کرونا می‌سازد؟ / «یخچال ندارید، می‌خواهید واکسن بسازید؟»