آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در ایران (یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱)
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در ایران (یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱)

تزریق دوز چهارم واکسن کرونا ضروری است
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

تزریق دوز چهارم واکسن کرونا ضروری است

آزمایشات بالینی مرتبط با واکسن فایزر مخصوص اومیکرون آغاز شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

آزمایشات بالینی مرتبط با واکسن فایزر مخصوص اومیکرون آغاز شد

آیا لازم است کودکان سالم دوز تقویت کننده واکسن کرونا را دریافت کنند؟
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

آیا لازم است کودکان سالم دوز تقویت کننده واکسن کرونا را دریافت کنند؟

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا ایران ۱۱ آذر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا ایران ۱۱ آذر

مجوز استفاده از دز تقویت کننده واکسن فایزر برای افراد ۱۶ و ۱۷ ساله
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

مجوز استفاده از دز تقویت کننده واکسن فایزر برای افراد ۱۶ و ۱۷ ساله

همه بزرگسالان واجد شرایط دریافت دز تقویت کننده واکسن کرونا هستند
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

همه بزرگسالان واجد شرایط دریافت دز تقویت کننده واکسن کرونا هستند

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا ایران ۲۳ آبان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا ایران ۲۳ آبان

دز تقویت کننده واکسن مدرنا تایید شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

دز تقویت کننده واکسن مدرنا تایید شد

چرا برخی درباره کارایی واکسن‌های کرونا تردید دارند؟  
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

چرا برخی درباره کارایی واکسن‌های کرونا تردید دارند؟  

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا ایران سوم مهر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا ایران سوم مهر

دوز سوم فایزر تائید شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

دوز سوم فایزر تائید شد

۲ میلیون دُز واکسن دیگر وارد کشور می شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

۲ میلیون دُز واکسن دیگر وارد کشور می شود

عوارض جانبی واکسن کرونا در میان زنان شیرده
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

عوارض جانبی واکسن کرونا در میان زنان شیرده

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا ایران ۱۴ شهریور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا ایران ۱۴ شهریور

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا ایران ۳۱ مرداد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا ایران ۳۱ مرداد

رابطه مستقیم اثربخشی و قیمت واکسن کرونا
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

رابطه مستقیم اثربخشی و قیمت واکسن کرونا

واریانت لامبدا در حال تبدیل شدن به تهدید جدی جهانی است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

واریانت لامبدا در حال تبدیل شدن به تهدید جدی جهانی است

بررسی فواید و عوارض جانبی واکسن‌های mRNA
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

بررسی فواید و عوارض جانبی واکسن‌های mRNA

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا جهان ۱۰ تیر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا جهان ۱۰ تیر