چقدر نگران اومیکرون باشیم؟ | سازنده واکسن کرونا به این سوال پاسخ می‌دهد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

چقدر نگران اومیکرون باشیم؟ | سازنده واکسن کرونا به این سوال پاسخ می‌دهد

بایدن دوز سوم یادآور واکسن کرونایش را دریافت می‌کند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

بایدن دوز سوم یادآور واکسن کرونایش را دریافت می‌کند

فروش واکسن فایزر تقلبی این بار در مریوان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

فروش واکسن فایزر تقلبی این بار در مریوان

ترکیب دو واکسن مختلف کرونا ایمنی حداکثری ایجاد می‌کند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

ترکیب دو واکسن مختلف کرونا ایمنی حداکثری ایجاد می‌کند

جزئیات توزیع ۸۰ میلیون دوز واکسن آمریکایی
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جزئیات توزیع ۸۰ میلیون دوز واکسن آمریکایی

افزایش تولید واکسن شرکت‌های بیونتک و فایزر | سود نجومی دو شرکت از فروش واکسن کرونا
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش تولید واکسن شرکت‌های بیونتک و فایزر | سود نجومی دو شرکت از فروش واکسن کرونا