اخبار جدید واکسن کرونا

اولویت بهداشت و درمان توسعه عادلانه زیرساخت‌های نظام سلامت است

اولویت بهداشت و درمان توسعه عادلانه زیرساخت‌های نظام سلامت است

با ورود اولین محموله واکسن خریداری شده، واکسیناسیون را آغاز می‌کنیم

با ورود اولین محموله واکسن خریداری شده، واکسیناسیون را آغاز می‌کنیم

روحانی: اولین محموله واکسن کرونا در هفته‌های آتی وارد کشور می‌شود

روحانی: اولین محموله واکسن کرونا در هفته‌های آتی وارد کشور می‌شود

۱۲ پرونده تولید واکسن کرونا در ایران / پایان کارآزمایی بالینی واکسنِ اول تا قبل از ۱۴۰۰

۱۲ پرونده تولید واکسن کرونا در ایران / پایان کارآزمایی بالینی واکسنِ اول تا قبل از ۱۴۰۰