ژن‌های عامل بروز نوع شدید کرونا کشف شد
اخبار جدید گوناگون

ژن‌های عامل بروز نوع شدید کرونا کشف شد

تاثیر داروهای دیابت، هپاتیت و ایدز بر درمان بیماری کووید۱۹
اخبار جدید گوناگون

تاثیر داروهای دیابت، هپاتیت و ایدز بر درمان بیماری کووید۱۹

آیا دوره نهفتگی کرونا امیکرون کوتاه‌تر است؟
اخبار جدید گوناگون

آیا دوره نهفتگی کرونا امیکرون کوتاه‌تر است؟

میزان خطر ابتلای مجدد به کرونا امیکرون چقدر است؟
اخبار جدید گوناگون

میزان خطر ابتلای مجدد به کرونا امیکرون چقدر است؟

کرونای امیکرون سریع‌تر از انواع قبلی از بدن خارج می‌شود
اخبار جدید گوناگون

کرونای امیکرون سریع‌تر از انواع قبلی از بدن خارج می‌شود

۳۰.۷ درصد افراد بالای ۱۸ سال، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۳۰.۷ درصد افراد بالای ۱۸ سال، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند

غذاهایی که مانع بروز کرونای طولانی مدت می‌شود
اخبار جدید گوناگون

غذاهایی که مانع بروز کرونای طولانی مدت می‌شود

دوز سوم واکسن کرونا «اومیکرون» را خنثی می‌کند؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دوز سوم واکسن کرونا «اومیکرون» را خنثی می‌کند؟

آزمایشات بالینی مرتبط با واکسن فایزر مخصوص اومیکرون آغاز شد
اخبار جدید گوناگون

آزمایشات بالینی مرتبط با واکسن فایزر مخصوص اومیکرون آغاز شد

شیوع سویه اومیکرون پنهان‌کار باعث نگرانی شده است
اخبار جدید گوناگون

شیوع سویه اومیکرون پنهان‌کار باعث نگرانی شده است

top