بزودی ماهانه ۴۰ میلیون دز واکسن کرونا تولید می کنیم
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بزودی ماهانه ۴۰ میلیون دز واکسن کرونا تولید می کنیم

اینفوگرافیک / واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۵ بهمن
اخبار جدید پزشکی

اینفوگرافیک / واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۵ بهمن

کودکان سالم نیازی به دریافت دوز تقویتی واکسن کرونا ندارند
اخبار جدید پزشکی

کودکان سالم نیازی به دریافت دوز تقویتی واکسن کرونا ندارند

دیابتی ها دز سوم واکسن کرونا را حتما تزریق کنند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دیابتی ها دز سوم واکسن کرونا را حتما تزریق کنند

اینفوگرافیک / واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۲۳ آذر
اخبار جدید پزشکی

اینفوگرافیک / واکسیناسیون کرونا در ایران و جهان تا ۲۳ آذر

صیانت از جان مردم با طرح محدودیت هوشمند کرونایی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

صیانت از جان مردم با طرح محدودیت هوشمند کرونایی

رفع مشکل دریافت کارت واکسن دیجیتال
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

رفع مشکل دریافت کارت واکسن دیجیتال

رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی سدی برابر کرونا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی سدی برابر کرونا

تزریق ۱۰۰ میلیون دُز واکسن در سه ماه
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تزریق ۱۰۰ میلیون دُز واکسن در سه ماه

مخبر بر اقناع مردم برای تکمیل پوشش ۸۰ درصدی تزریق واکسن کرونا تاکیدکرد
اخبار جدید سیاسی

مخبر بر اقناع مردم برای تکمیل پوشش ۸۰ درصدی تزریق واکسن کرونا تاکیدکرد

top