اخبار جدید واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال ساکن در جزایر کیش و قشم