تکلیف واکسیناسیون دانش آموزان مشخص شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

تکلیف واکسیناسیون دانش آموزان مشخص شد

واکسن کرونا پیش‌شرط ثبت‌نام مدارس شد؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

واکسن کرونا پیش‌شرط ثبت‌نام مدارس شد؟

واکسیناسیون دانش آموزان اجباری نیست
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

واکسیناسیون دانش آموزان اجباری نیست

واکسن زدن ۷۴ درصد دانش‌آموزان تهرانی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

واکسن زدن ۷۴ درصد دانش‌آموزان تهرانی

جزئیات بازگشایی مدارس
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

جزئیات بازگشایی مدارس

طرح ضربتی واکسیناسیون دانش‌آموزان به قطع زنجیره کرونا کمک می کند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

طرح ضربتی واکسیناسیون دانش‌آموزان به قطع زنجیره کرونا کمک می کند

ابراز امیدواری وزیر بهداشت برای بازگشایی مدارس از نیمه‌ی آبان
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

ابراز امیدواری وزیر بهداشت برای بازگشایی مدارس از نیمه‌ی آبان

زمان بازگشایی حضوری مدارس اعلام شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

زمان بازگشایی حضوری مدارس اعلام شد

همه چیز درباره واکسیناسیون دانش‌آموزان
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

همه چیز درباره واکسیناسیون دانش‌آموزان

واکسیناسیون دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال از فردا آغاز می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

واکسیناسیون دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال از فردا آغاز می‌شود

آغاز واکسیناسیون دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال از فردا
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

آغاز واکسیناسیون دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال از فردا