اخبار جدید واکسیناسیون

ابلاغ برنامه‌های جدید واکسیناسیون کرونا در کشور

ابلاغ برنامه‌های جدید واکسیناسیون کرونا در کشور

به زودی واکسیناسیون افراد زیر ۵۰ سال آغاز می‌شود

به زودی واکسیناسیون افراد زیر ۵۰ سال آغاز می‌شود

نمودار واکسیناسیون صعودی شد/۴۲۴ هزار دوز تزریق در ۲۴ ساعت

نمودار واکسیناسیون صعودی شد/۴۲۴ هزار دوز تزریق در ۲۴ ساعت