اعتبارات مسکن مددجویان بهزیستی افزایش می‌یابد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اعتبارات مسکن مددجویان بهزیستی افزایش می‌یابد

پیام تبریک رئیس سازمان بهزیستی به کاروان ورزشی پارالمپیک ایران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پیام تبریک رئیس سازمان بهزیستی به کاروان ورزشی پارالمپیک ایران

پرچم ایران همواره برای اجرای حقوق افراد دارای معلولیت برافراشته است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پرچم ایران همواره برای اجرای حقوق افراد دارای معلولیت برافراشته است

لایحه قانونی ساختار و تشکیلات وظایف فوریت‌های اجتماعی تحویل دولت شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

لایحه قانونی ساختار و تشکیلات وظایف فوریت‌های اجتماعی تحویل دولت شد

افزایش یارانه مراکز بهزیستی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

افزایش یارانه مراکز بهزیستی

راه اندازی ۱۰۳ مرکز آموزشی توانبخشی برای بیماران اتیسم
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

راه اندازی ۱۰۳ مرکز آموزشی توانبخشی برای بیماران اتیسم

واریز کمک هزینه برای ۵۰ پذیرفته‌شده برتر دارای معلولیت در کنکور
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

واریز کمک هزینه برای ۵۰ پذیرفته‌شده برتر دارای معلولیت در کنکور

بیمه های تامین اجتماعی زمینه ساز زندگی بهتر برای افراد معلول است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بیمه های تامین اجتماعی زمینه ساز زندگی بهتر برای افراد معلول است

سال جاری حق پرستاری با ۲.۵ برابر افزایش به ۵۵۴ هزار تومان رسید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سال جاری حق پرستاری با ۲.۵ برابر افزایش به ۵۵۴ هزار تومان رسید

واریز ۴۸۰ هزار تومان برای افراد دارای معلولیت شدید فاقد شغل
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

واریز ۴۸۰ هزار تومان برای افراد دارای معلولیت شدید فاقد شغل

تشریح اقدامات سازمان بهزیستی درآستانه روز افراد دارای معلولیت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تشریح اقدامات سازمان بهزیستی درآستانه روز افراد دارای معلولیت