اخبار جدید وزارت ارتباطات

حقوق پلتفرم‌ های ایرانی حذف شده از گوگل‌ پلی، پیگیری می‌ شود

حقوق پلتفرم‌ های ایرانی حذف شده از گوگل‌ پلی، پیگیری می‌ شود

عیسی زارع‌پور: دولت سیزدهم قصد مسدود سازی یا قطع اینترنت را ندارد

عیسی زارع‌پور: دولت سیزدهم قصد مسدود سازی یا قطع اینترنت را ندارد

سازمان نصر تهران خواستار اعلام موضع شفاف تصمیم‌سازان درباره طرح صیانت شد

سازمان نصر تهران خواستار اعلام موضع شفاف تصمیم‌سازان درباره طرح صیانت شد