ثبات در بازار بورس توقع مجلس از وزارت اقتصاد است
اخبار جدید سیاسی

ثبات در بازار بورس توقع مجلس از وزارت اقتصاد است

انتشار اوراق دولتی متوقف شد
اخبار جدید اقتصادی

انتشار اوراق دولتی متوقف شد

اجماع سه وزارتخانه و بانک مرکزی برای رونق‌بخشی به بورس
اخبار جدید خودرو

اجماع سه وزارتخانه و بانک مرکزی برای رونق‌بخشی به بورس

دستور خاندوزی به رئیس کل بانک مرکزی / الزام بانکها به ارائه قرارداد به مشتری
اخبار جدید اقتصادی

دستور خاندوزی به رئیس کل بانک مرکزی / الزام بانکها به ارائه قرارداد به مشتری

تاکید رئیس‌جمهور بر فعال‌تر شدن ستاد تنظیم بازار/ وزارت اقتصاد فروش دارایی‌های مازاد دولت را پیگیری کند
اخبار جدید سیاسی

تاکید رئیس‌جمهور بر فعال‌تر شدن ستاد تنظیم بازار/ وزارت اقتصاد فروش دارایی‌های مازاد دولت را پیگیری کند

رسوب کالا در انبارهای اموال تملیکی کاهش می‌یابد
اخبار جدید سیاسی

رسوب کالا در انبارهای اموال تملیکی کاهش می‌یابد

دولت سیزدهم یکی از موتورهای تولید تورم را متوقف کرد
اخبار جدید اقتصادی

دولت سیزدهم یکی از موتورهای تولید تورم را متوقف کرد

رییس کل سازمان خصوصی سازی منصوب شد
اخبار جدید اقتصادی

رییس کل سازمان خصوصی سازی منصوب شد

وعده وزیر اقتصاد درباره صورت‌های مالی عملی شد
اخبار جدید اقتصادی

وعده وزیر اقتصاد درباره صورت‌های مالی عملی شد

احکام قانونی مغفول مانده وزارت اقتصاد برای «خاندوزی» ارسال شد
اخبار جدید اقتصادی

احکام قانونی مغفول مانده وزارت اقتصاد برای «خاندوزی» ارسال شد

top