گام بلند دولت سیزدهم برای اجرای قانون خاک‌خورده ۱۳ ساله
اخبار جدید سیاسی

گام بلند دولت سیزدهم برای اجرای قانون خاک‌خورده ۱۳ ساله

بروکراسی اداری و سیستم مجوز دهی سبب فلج شدن تولید شده است
اخبار جدید اقتصادی

بروکراسی اداری و سیستم مجوز دهی سبب فلج شدن تولید شده است

کنترل موفق رشد پایه پولی و نقدینگی
اخبار جدید اقتصادی

کنترل موفق رشد پایه پولی و نقدینگی

هدف ما رشد اقتصادی فراگیر است / در مذاکرات برای هر سناریویی آماده ایم
اخبار جدید اقتصادی

هدف ما رشد اقتصادی فراگیر است / در مذاکرات برای هر سناریویی آماده ایم

فرآیندها پیرامون اینماد تسهیل می‌شود
اخبار جدید اقتصادی

فرآیندها پیرامون اینماد تسهیل می‌شود

خاتمه پرداخت سود سهامداران سهام عدالت
اخبار جدید اقتصادی

خاتمه پرداخت سود سهامداران سهام عدالت

رتبه ۱۲۹ ایران در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
اخبار جدید اقتصادی

رتبه ۱۲۹ ایران در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

آمار پایین اتصال به درگاه ملی مجوزها علی‌رغم اتمام مهلت
اخبار جدید اقتصادی

آمار پایین اتصال به درگاه ملی مجوزها علی‌رغم اتمام مهلت

طرح جهش دانش بنیان چگونه از تولید مانع زدایی می کند
اخبار جدید فناوری

طرح جهش دانش بنیان چگونه از تولید مانع زدایی می کند

سازوکار انضباط مالی دولت مشخص شد
اخبار جدید سیاسی

سازوکار انضباط مالی دولت مشخص شد

top