پزشکان خارجی وارد ایران شده اند/ زنگ خطر تخریب جامعه پزشکی
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

پزشکان خارجی وارد ایران شده اند/ زنگ خطر تخریب جامعه پزشکی

چگونه از مهاجرت پزشکان و نخبگان علمی جلوگیری کنیم
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

چگونه از مهاجرت پزشکان و نخبگان علمی جلوگیری کنیم

ایران به عراق سرم ارسال نکرده است
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

ایران به عراق سرم ارسال نکرده است

۱۶ نوبت مراقبت بهداشتی از کودکان زیر ۵ سال
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

۱۶ نوبت مراقبت بهداشتی از کودکان زیر ۵ سال

۶۵ میلیون ایرانی یک دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

۶۵ میلیون ایرانی یک دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند

۱۱ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

۱۱ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۳۳ درصد دندانپزشکان وارد حوزه بهداشت نمی‌شوند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

۳۳ درصد دندانپزشکان وارد حوزه بهداشت نمی‌شوند

واکنش وزارت بهداشت به موضوع واردات پزشک
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

واکنش وزارت بهداشت به موضوع واردات پزشک

بهورزان نماد بارز شعار تقدم پیشگیری بر درمان هستند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

بهورزان نماد بارز شعار تقدم پیشگیری بر درمان هستند

احداث بیمارستان جدید پاکدشت طی ۱۴ سال ۲۵ درصد پیشرفت داشته است
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

احداث بیمارستان جدید پاکدشت طی ۱۴ سال ۲۵ درصد پیشرفت داشته است

افزایش ظرفیت درمانی کشور همراه با استانداردهای بین‌المللی باشد
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

افزایش ظرفیت درمانی کشور همراه با استانداردهای بین‌المللی باشد

نظارت ها در حوزه سلامت باید هوشمند باشد
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

نظارت ها در حوزه سلامت باید هوشمند باشد

تصمیمات عجیب و غریب به فراگیران کمک پرستاری صدمه می‌زند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

تصمیمات عجیب و غریب به فراگیران کمک پرستاری صدمه می‌زند

وضعیت وخیم صنعت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

وضعیت وخیم صنعت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

وزیر بهداشت وارد لرستان شد
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

وزیر بهداشت وارد لرستان شد

آمار وبا در ایران به ۶۵ نفر رسید/۷۵ درصد بیماران شهری هستند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

آمار وبا در ایران به ۶۵ نفر رسید/۷۵ درصد بیماران شهری هستند

شناسایی اولین مورد آبله میمونی در ایران
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

شناسایی اولین مورد آبله میمونی در ایران

۳۰ میلیون ایرانی نیازمند خدمات توانبخشی هستند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

۳۰ میلیون ایرانی نیازمند خدمات توانبخشی هستند

۴ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

۴ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۳ هزار و ۹۶۰ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

۳ هزار و ۹۶۰ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است