دومین جلسه "ستاد تامین واکسن کرونای وزارت امور خارجه"
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

دومین جلسه "ستاد تامین واکسن کرونای وزارت امور خارجه"

ادامه ممنوعیت ورود گردشگران خارجی به ایران
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

ادامه ممنوعیت ورود گردشگران خارجی به ایران

وزارت خارجه نمی‌تواند نقش بانک مرکزی، وزارت صمت یا بخش خصوصی در تجارت را برعهده بگیرد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

وزارت خارجه نمی‌تواند نقش بانک مرکزی، وزارت صمت یا بخش خصوصی در تجارت را برعهده بگیرد

سخنگوی وزارت امور خارجه: فردا همه قرمزیم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه: فردا همه قرمزیم

آغاز ثبت نام برای صدور شناسنامه فرزندان دارای مادر ایرانی در نمایندگیهای ایران در خارج از کشور
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

آغاز ثبت نام برای صدور شناسنامه فرزندان دارای مادر ایرانی در نمایندگیهای ایران در خارج از کشور

رایزنی با وزارت خارجه برای بازگشایی مرزها به روی گردشگران
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

رایزنی با وزارت خارجه برای بازگشایی مرزها به روی گردشگران

سفیر فرانسه به وزارت خارجه احضار شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

سفیر فرانسه به وزارت خارجه احضار شد

سابقه تاریک سعودی‌ها، سایه سنگینی بر نشست گروه ۲۰ انداخته است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

سابقه تاریک سعودی‌ها، سایه سنگینی بر نشست گروه ۲۰ انداخته است