شی جینپینگ: موضوع تایوان باید به درستی مدیریت شود تا تأثیر منفی بر روابط چین-آمریکا نگذارد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

شی جینپینگ: موضوع تایوان باید به درستی مدیریت شود تا تأثیر منفی بر روابط چین-آمریکا نگذارد

آمریکا باید گفتگوهای مثبت و سازنده با چین را حفظ کند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

آمریکا باید گفتگوهای مثبت و سازنده با چین را حفظ کند

پکن از گسترش همکاری های تجاری با مسکو خبر داد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

پکن از گسترش همکاری های تجاری با مسکو خبر داد

دموکراسی به یک سلاح کشتارجمعی برای آمریکا تبدیل شده است
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

دموکراسی به یک سلاح کشتارجمعی برای آمریکا تبدیل شده است

آمریکا از گفتگوهای اقتصادی با تایوان خودداری کند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

آمریکا از گفتگوهای اقتصادی با تایوان خودداری کند

وانگ ئی با هیئت طالبان دیدار می کند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

وانگ ئی با هیئت طالبان دیدار می کند

چین قاطعانه مخالف تحریم‌های یکجانبه آمریکا است
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

چین قاطعانه مخالف تحریم‌های یکجانبه آمریکا است