این هنر را به ونتیلاتور وصل کنید!
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

این هنر را به ونتیلاتور وصل کنید!

نگاه معاون هنری جدید به هنر
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

نگاه معاون هنری جدید به هنر

بررسی برنامه‌های دولت در کمیسیون سیاسی و فرهنگی مجلس خبرگان
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

بررسی برنامه‌های دولت در کمیسیون سیاسی و فرهنگی مجلس خبرگان

انتصاب مشاور وزیر ارشاد در بازسازی ساختارهای حقوقی عرصه فرهنگ
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

انتصاب مشاور وزیر ارشاد در بازسازی ساختارهای حقوقی عرصه فرهنگ

آیین تکریم و معارفه مدیرکل حوزه وزارتی ارشاد برگزار شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

آیین تکریم و معارفه مدیرکل حوزه وزارتی ارشاد برگزار شد

اولویت اول وزارت ارشاد در دولت جدید
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

اولویت اول وزارت ارشاد در دولت جدید

محمدمهدی اسماعیلی چهاردهمین وزیر ارشاد شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

محمدمهدی اسماعیلی چهاردهمین وزیر ارشاد شد