اخبار جدید وزش باد شدید و طوفان لحظه‌ای در محورهای استان