امیدواریم تا سال ۱۴۰۱ به تعداد هزار سینما در کشور برسیم
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

امیدواریم تا سال ۱۴۰۱ به تعداد هزار سینما در کشور برسیم

ما به هنرمندان تئاتر افتخار می‌کنیم
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

ما به هنرمندان تئاتر افتخار می‌کنیم

ویدئو / از بازگشایی کنسرت‌ها تا نامه داوودنژاد به وزیر ارشاد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

ویدئو / از بازگشایی کنسرت‌ها تا نامه داوودنژاد به وزیر ارشاد

چتر فرهنگی دولت مردمی برای همه خانواده سینما جا دارد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

چتر فرهنگی دولت مردمی برای همه خانواده سینما جا دارد

مشکل اول حوزه فرهنگ، کمبود بودجه نیست
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

مشکل اول حوزه فرهنگ، کمبود بودجه نیست

وزیر فرهنگ به عیادت جمال شورجه رفت
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

وزیر فرهنگ به عیادت جمال شورجه رفت

شالویی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل حوزه وزارتی شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

شالویی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل حوزه وزارتی شد

حکم وزیر ارشاد از سوی رئیس‌جمهور صادر شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

حکم وزیر ارشاد از سوی رئیس‌جمهور صادر شد

آتیلا پسیانی: مطالبه داریم
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

آتیلا پسیانی: مطالبه داریم

وزیر پیشنهادی ارشاد کیست؟
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

وزیر پیشنهادی ارشاد کیست؟