امیرعبداللهیان: آمریکا واقع‌بین باشد، توافقی خوب، قوی و پایدار را نهایی می‌کنیم
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

امیرعبداللهیان: آمریکا واقع‌بین باشد، توافقی خوب، قوی و پایدار را نهایی می‌کنیم

امیرعبداللهیان پیام کتبی رئیس جمهور به چین برد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

امیرعبداللهیان پیام کتبی رئیس جمهور به چین برد

وانگ ئی با هیئت طالبان دیدار می کند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

وانگ ئی با هیئت طالبان دیدار می کند

وزیر خارجه چین با ارسال پیامی به امیرعبداللهیان تبریک گفت
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

وزیر خارجه چین با ارسال پیامی به امیرعبداللهیان تبریک گفت

وزیر خارجه چین امروز در مصر
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

وزیر خارجه چین امروز در مصر

آمریکا به برجام برگردد و به تصمیم سال 1015 احترام بگذارد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

آمریکا به برجام برگردد و به تصمیم سال 1015 احترام بگذارد

وزیر خارجه چین: برداشتن تحریم‌های ایران اولین چیزی است که آمریکا باید انجام دهد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

وزیر خارجه چین: برداشتن تحریم‌های ایران اولین چیزی است که آمریکا باید انجام دهد