عیسی زارع‌پور با ۲۵۶ رای موافق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شد
اخبار جدید فناوری

عیسی زارع‌پور با ۲۵۶ رای موافق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شد

اداره وزارتخانه عریض و طویل ارتباطات در توان عیسی زارع‌پور نیست
اخبار جدید فناوری

اداره وزارتخانه عریض و طویل ارتباطات در توان عیسی زارع‌پور نیست

زارع‌پور نماد جوان انقلابی و عملگراست
اخبار جدید فناوری

زارع‌پور نماد جوان انقلابی و عملگراست

زارع‌پور دارای کارنامه و تجربه و عملگراست
اخبار جدید فناوری

زارع‌پور دارای کارنامه و تجربه و عملگراست

رئیسی وزیرارتباطات را براساس جوانگرایی انتخاب کرده‌است
اخبار جدید فناوری

رئیسی وزیرارتباطات را براساس جوانگرایی انتخاب کرده‌است

تاکید زارع‌پور بر استفاده از امکانات داخلی و شبکه ملی اطلاعات برای رشد اقتصاد دیجیتال+ به‌روزرسانی
اخبار جدید فناوری

تاکید زارع‌پور بر استفاده از امکانات داخلی و شبکه ملی اطلاعات برای رشد اقتصاد دیجیتال+ به‌روزرسانی

حمایت شرکت مخابرات از معرفی عیسی زارع‌پور به عنوان وزیر ارتباطات
اخبار جدید فناوری

حمایت شرکت مخابرات از معرفی عیسی زارع‌پور به عنوان وزیر ارتباطات

وزیر ICT آینده با افزایش تولید محتوا سهم اقتصاد دیجیتال را در کشور افزایش دهد
اخبار جدید فناوری

وزیر ICT آینده با افزایش تولید محتوا سهم اقتصاد دیجیتال را در کشور افزایش دهد

۴ تشکل صنفی حوزه ICT خواسته‌های خود از رئیس جمهور جدید را مطرح کردند
اخبار جدید فناوری

۴ تشکل صنفی حوزه ICT خواسته‌های خود از رئیس جمهور جدید را مطرح کردند

محمد برابر عیسی؛ وزیر برای ابراهیم
اخبار جدید فناوری

محمد برابر عیسی؛ وزیر برای ابراهیم