عیسی زارع‌پور با ۲۵۶ رای موافق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

عیسی زارع‌پور با ۲۵۶ رای موافق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شد

اداره وزارتخانه عریض و طویل ارتباطات در توان عیسی زارع‌پور نیست
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

اداره وزارتخانه عریض و طویل ارتباطات در توان عیسی زارع‌پور نیست

زارع‌پور نماد جوان انقلابی و عملگراست
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

زارع‌پور نماد جوان انقلابی و عملگراست

زارع‌پور دارای کارنامه و تجربه و عملگراست
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

زارع‌پور دارای کارنامه و تجربه و عملگراست

رئیسی وزیرارتباطات را براساس جوانگرایی انتخاب کرده‌است
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

رئیسی وزیرارتباطات را براساس جوانگرایی انتخاب کرده‌است

تاکید زارع‌پور بر استفاده از امکانات داخلی و شبکه ملی اطلاعات برای رشد اقتصاد دیجیتال+ به‌روزرسانی
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

تاکید زارع‌پور بر استفاده از امکانات داخلی و شبکه ملی اطلاعات برای رشد اقتصاد دیجیتال+ به‌روزرسانی

حمایت شرکت مخابرات از معرفی عیسی زارع‌پور به عنوان وزیر ارتباطات
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

حمایت شرکت مخابرات از معرفی عیسی زارع‌پور به عنوان وزیر ارتباطات

وزیر ICT آینده با افزایش تولید محتوا سهم اقتصاد دیجیتال را در کشور افزایش دهد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

وزیر ICT آینده با افزایش تولید محتوا سهم اقتصاد دیجیتال را در کشور افزایش دهد

۴ تشکل صنفی حوزه ICT خواسته‌های خود از رئیس جمهور جدید را مطرح کردند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

۴ تشکل صنفی حوزه ICT خواسته‌های خود از رئیس جمهور جدید را مطرح کردند

محمد برابر عیسی؛ وزیر برای ابراهیم
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

محمد برابر عیسی؛ وزیر برای ابراهیم

محمدحسن انتظاری گزینه احتمالی وزارت ICT کیست؟
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

محمدحسن انتظاری گزینه احتمالی وزارت ICT کیست؟

توسعه اینترنت ثابت و گسترش فیبرنوری، می‌تواند دستاور وزیر ارتباطات بعدی باشد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

توسعه اینترنت ثابت و گسترش فیبرنوری، می‌تواند دستاور وزیر ارتباطات بعدی باشد

وزیر ICT آینده توسعه اقتصاد دیجیتال را در دستور خود قرار دهد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

وزیر ICT آینده توسعه اقتصاد دیجیتال را در دستور خود قرار دهد

وزیر ICT دولت سیزدهم اهمیت فناوری اطلاعات را به کل کشور گوشزد کند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

وزیر ICT دولت سیزدهم اهمیت فناوری اطلاعات را به کل کشور گوشزد کند

وزیر ICT آینده دسترسی آزاد به اطلاعات را محدود نکند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

وزیر ICT آینده دسترسی آزاد به اطلاعات را محدود نکند

وزیر ICT دولت سیزدهم باید نگاه توسعه‌ای داشته باشد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

وزیر ICT دولت سیزدهم باید نگاه توسعه‌ای داشته باشد

وزیر ICT دولت سیزدهم روی توسعه روابط بین‌الملل تمرکز کند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

وزیر ICT دولت سیزدهم روی توسعه روابط بین‌الملل تمرکز کند

وزیر ICT آینده باید سیستم جامع داده کشور را ایجاد کند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

وزیر ICT آینده باید سیستم جامع داده کشور را ایجاد کند

وزیر ICT دولت آینده به صیانت داده‌ها احترام بگذارد
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

وزیر ICT دولت آینده به صیانت داده‌ها احترام بگذارد

وزیر ارتباطات دولت سیزدهم انحصار ارتباطات را رفع کند
اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری ">اخبار جدید فناوری

وزیر ارتباطات دولت سیزدهم انحصار ارتباطات را رفع کند