نظر نماینده درباره وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

نظر نماینده درباره وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

یوسف نوری به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

یوسف نوری به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد

وزیر پیشنهادی به مشکلات مسلط است و راه حل رفع آن‌ها را دارد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

وزیر پیشنهادی به مشکلات مسلط است و راه حل رفع آن‌ها را دارد

«فیاضی» می‌تواند وزارت آموزش و پرورش را به بهترین شکل اداره کند
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

«فیاضی» می‌تواند وزارت آموزش و پرورش را به بهترین شکل اداره کند

نماینده مجلس: «فیاضی» می‌تواند تحولات شگرفی در آموزش و پرورش صورت دهد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

نماینده مجلس: «فیاضی» می‌تواند تحولات شگرفی در آموزش و پرورش صورت دهد

پایان بررسی صلاحیت فیاضی در کمیسیون آموزش مجلس
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

پایان بررسی صلاحیت فیاضی در کمیسیون آموزش مجلس

بیوگرافی مسعود فیاضی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

بیوگرافی مسعود فیاضی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

حل مسائل معیشتی معلمان، نیازمند اراده وزیر آموزش و پرورش است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

حل مسائل معیشتی معلمان، نیازمند اراده وزیر آموزش و پرورش است

بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصاد، دادگستری، آموزش و علوم در کمیسیون انرژی/ قول زلفی گل برای شفافیت ارتقای اعضای هیات علمی
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصاد، دادگستری، آموزش و علوم در کمیسیون انرژی/ قول زلفی گل برای شفافیت ارتقای اعضای هیات علمی

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش: نیازمند معلم متخصص هستیم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش: نیازمند معلم متخصص هستیم

برنامه و سوابق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

برنامه و سوابق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش