آخرین وضعیت جاده های کشور 4 فروردین 1401
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین وضعیت جاده های کشور 4 فروردین 1401

آخرین وضعیت راهها/ جاده چالوس و آزادراه تهران – شمال یکطرفه شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین وضعیت راهها/ جاده چالوس و آزادراه تهران – شمال یکطرفه شد

وضعیت راه‌های کشور در ۲۵ آبان ماه/ افزایش ۰.۴ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وضعیت راه‌های کشور در ۲۵ آبان ماه/ افزایش ۰.۴ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری

وضعیت راه‌های کشور در ۲۴ آبان ماه/ افزایش ۰.۱ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وضعیت راه‌های کشور در ۲۴ آبان ماه/ افزایش ۰.۱ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری

وضعیت راه‌های کشور در ۱۶ آبان ماه/ کاهش ۳.۸ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وضعیت راه‌های کشور در ۱۶ آبان ماه/ کاهش ۳.۸ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری

وضعیت راه‌های کشور در ۱۴ آبان ماه/ کاهش ۲.۳ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری نسبت به روز قبل
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وضعیت راه‌های کشور در ۱۴ آبان ماه/ کاهش ۲.۳ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری نسبت به روز قبل

وضعیت راه‌های کشور در یکم آبان ماه
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وضعیت راه‌های کشور در یکم آبان ماه

وضعیت راه‌های کشور در ۲۶ مهر/ کاهش ۲.۳ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وضعیت راه‌های کشور در ۲۶ مهر/ کاهش ۲.۳ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری