تداوم جوی پایدار در استان تا اواخر هفته/افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تداوم جوی پایدار در استان تا اواخر هفته/افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا

استقرار جو پایدار تا اوایل هفته آینده/دمای هوا بدون تغییر محسوس
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

استقرار جو پایدار تا اوایل هفته آینده/دمای هوا بدون تغییر محسوس

استقرار جوی پایدار در آسمان اصفهان تا ۵ روز آینده
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

استقرار جوی پایدار در آسمان اصفهان تا ۵ روز آینده

تداوم جوی نسبتا پایدار تا اواخر هفته در اصفهان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تداوم جوی نسبتا پایدار تا اواخر هفته در اصفهان

پیش‌بینی ادامه شرایط باد و گرد و خاک تا جمعه در اصفهان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پیش‌بینی ادامه شرایط باد و گرد و خاک تا جمعه در اصفهان

وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک محلی پدیده غالب جوی طی ۳ روز آینده است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک محلی پدیده غالب جوی طی ۳ روز آینده است

آسمان صاف و ورزش باد پدیده غالب اکثر مناطق استان تا اواخر هفته
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آسمان صاف و ورزش باد پدیده غالب اکثر مناطق استان تا اواخر هفته